Grønne arealer

Pleje- og vedligeholdelsesplan for Grundejerforeningen Vestervangen

Grundejerforeningen har per 1. april 2022 indgået en 3+2 årig aftale med Tommerup Grundejerservice, som skal passe vores arealer og stå for alt vedligeholdelse, ændringer mv. Aftalen udløber 31. marts 2027, hvor den genforhandles i ny budrunde fra november 2026 til februar 2027. 

Tommerup Grundejerservice arbejder ud fra "Pleje- og vedligeholdelsesplan", som kan downloades herunder. 

Såfremt du har ønsker til "Pasning og vedligeholdelsesplan" eller hvis du har kommentar eller observationer i forhold til vores pasning eller generel tilstand på vores grønne arealer, så kontakt bestyrelsen herom.

* * Vores gartnere indgår ikke særaftaler med specifikke arealer * *

Alle grønne arealer er tilgængelig for alle medlemmer i foreningen. Områdets daginstitutioner, dagplejemødre, vuggestuer m.fl. benytter ofte vores legepladser, hvilket bestyrelsen har givet tilladelse til.

Dog skal det bemærkes, at brugen af arealer såvel legepladser (redskaber, gynger m.v.) benyttes på EGET ANSVAR! 

* * Henkastning af affald, haveaffald, juletræer mv. er ikke tilladt på Grundejerforeningens arealer. Bålpladsen på den store legeplads bruges af vores gartner til aflægning af områdets afklip- og må ikke benyttes af medlemmer. Ligeså er aflægning af haveaffald i skovarealet langs "Kærlighedsstien" ej heller tilladt. Vi henviser til bortskaffelse på Nærgenbrugsstationen på Ellehaven 52, Tommerup, som har åben tirsdag, onsdag fra kl. 10-18 samt lørdage fra kl. 9-17

* * Knallertkørsel må ikke ske på Grundejerforenignens grønne arealer eller vores stisystemer, idet jorden er meget blød og tager skade. Dette koster Grundejerforeningen dyrt ift. genopretning, udlægning af flis mv. Vi henviser derfor til Knallertklubben i Ellehaven, hvor der er rig mulighed for ræs.