Ejendomsmæglere

Her på vores hjemmeside, kan I hente vores vedtægter, regnskaber og budgetter, samt referater fra den årlige generalforsamling.

Grundejerforeningen frabeder sig opsætning af "Til salg"-skilte (og anden reklame) langs stamveje og vænger. De må naturligvis gerne opsættes i forbindelse med matriklen til huset, der er til salg. Opsatte skilte fjernes uden yderlig varsel.

Der er medlemspligt af grundejerforeningen (§3, Vedtægter samt godkendt Lokalplan for området (Assens Kommune)).

Kontingentet er pålydende 750 kr. årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Husk også at notificere Grundejerforeningen, når der sker ændringer i ejerforhold, som fx ved hussalg, navneændring/overtagelse, dødsfald m.v. 

Det er vigtigt, vi har de korrekte oplysninger, så kontingentet ikke opkræves fejlagtigt.

Refusion i forhold til Kontingent (periode) afholdes mellem sælger- og køber direkte. Grundejerforeningen har ingen andel herfor. Opkrævet kontingent vil ikke blive refunderet (jf. vedtægternes §3).

Praktisk vis er det sælger som oplyser om fraflytning samt overtagelse for nye ejere. (eventuelt mægler om nødvendigt).

Besked herom kan rettes til foreningens Kasserer og Formand via hjemmesiden (e-mail).

Har du som Ejendomsmægler behov for udfyldelse af Forespørgselsskema til Grundejerforeningen med bindende svar, så vær opmærksom på, at der opkræves et gebyr herfor på dkr. 1.250,- Forespørgsel herom rettes til foreningens Formand og/eller Kasser.

Skulle I have andre spørgsmål eller forespørgsler, er I meget velkommen til at kontakte os.