Velkommen til Grundejerforeningen Vestervangen & Kamgaardsvej

Få informationer og nyheder om Grundejerforeningen Vestervangen & Kamgaardsvej
Mødereferater, vedtægter og ordensregler finder du også her på siderne.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling, onsdag den 20 marts kl. 19.30 på Tommerup Skole, Indgang TV ved SFO (den gamle røde skolebygning)  Skolevej 22 - Grundejerforeningen har som noget nyt lånt lokaler på skolen, da den er placeret tættere på os alle. Husk at forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 7 marts kl. 12 og tilmelding for deltagelse senest den 15 marts.

Dagsorden for Generalforsamling følger snarest på omdeling såvel foreningens Facebook side.  

* *  Husk at Vestervangen- og Kamgårdsvej er en 40-Zone, så NED med farten, pas på de små trafikanter på gåben og cykler! Husk desuden at udadgående trafik har forkørselsret, så det nytter ikke noget at du speeder op for at komme først frem til vej-chikane. * *

Læs mere om hvordan en "2 minus 1" vej håndteres korrekt:

https://fdm.dk/nyheder/trafik/2021-05-trafikforvirring-2-minus-1-er-svaert-bilister

* * Henkastning af affald på Skt. Hans "bålplads" ikke er tilladt! Det er udelukkende vores egne gartnere som benytter bålplads til vores Skt. Hans bål! Henkastning af haveaffald i skovarealet langs kærlighedsstien og banen er ligeledes ikke tilladt! * * 
Vh. Bestyrelsen

HUSK at følge Grundejerforeningen på vores Facebook side:

Link: https://www.facebook.com/groups/grundejerforeningenvestervangenkamgaardsvej

Kamgaardsvej

Lille legeplads, Vestervangen

Vestervangen

Store legeplads, Kamgårdsvej - Engen